Miljö

Miljöpolicy

Målet för H2Y är att begränsa de för verksamheten betydande miljöaspekterna såsom avgaser, farliga luftpartiklar och kemikalier. Detta ska åstadkommas genom: