Bud

Plötsligt uppkomna behov av transporter med temperaturkontroll löser du enkelt genom att kontakta oss.

Vi kan erbjuda tempererade bud från mindre till större leveranser med fordon anpassade till transportbehovet.

Ofta ankomstkontrolleras varutemperaturen på våra leveranser och temperaturen under transport kan bestämmas till den temperatur som just era varor kräver.

Normalt skall det inte ta mer än 30 minuter från beställning tills vi börjar lasta ert bud.

Vi kan även avtala fasta budkörningar en eller flera dagar per vecka