O-centralen

2004 skapade Home 2 You O-Centralen (Omlastningcentralen). Tanken är lika enkel som gammal. Genom att samlasta leveranser från olika avsändare till samma mottagare minskar vi antalet fordon och leveranser totalt i Gamla Stan.

O-centralen-transport

I stället för att var och en levererar sina varor till mottagare i Gamla Stan, skall dessa leveranser i stället levereras till O-Centralens miniterminal på Söder Mälarstrand. Där samlastar vi samtliga inkommna leveranser till en mottagare till en leverans vid ett tillfälle och levererar när denne mottagare vill ha sin leverans.

Fördelarna är många, exempelvis så ger det;

Vårt arbetsområde är Gamla Stan med de speciella problem det medför och vi är stolta över att vårt arbete medför att miljön i Gamla Stan förbättras.

Nästa steg.

I december 2011 avslutades första delen av en utredning beträffande samlastning av livsmedel för Södermalm i Stockholm, vilken visar så intressanta besparingar både vad gäller antal fordon och minskat antal utsläpp att vi förhoppningsvis under senhösten 2012 kan fortsätta med utredningens del 2.

Ring oss gärna så kan vi diskutera ett samarbete gällande era leveranser i Gamla Stan